הפעלת דוכן אד"י
Photo

הפעלת דוכן אד"י

אנו זקוקים למתנדבים אשר ייאישו דוכנים ברחבי קריית אונו שמטרתו להחתים את תושבי העיר על כרטיס אד"י לתרומת איברים.